BÁC SỸ/ĐIỀU DƯỠNG GIẢNG DẠY SƠ CẤP CỨU

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động, Công ty Cổ phần dịch vụ SAFI cần tuyển dụng Bác sỹ và Điều dưỡng giảng dạy sơ cấp cứu.

  • Mức lương: Thương lượng
  • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh