CHI NHÁNH ĐÀO TẠO CỦA HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ (AHA) TẠI VIỆT NAM

    Công ty Cổ phần dịch vụ SAFI tự hào được công nhận là Chi nhánh đào tạo của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ tại Việt Nam (AHA).

    Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo sơ cấp cứu và BLS theo chương trình và tiêu chuẩn của AHA cho cộng đồng và các cá nhân có nhu cầu.

    SAFI SERVICES.,JSC

    SAFI is aligned with Military Hospital 175 In Hochiminh City, Vietnam