Giáo viên Sơ cấp cứu

SAFI đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Giáo viên dạy sơ cấp cứuThuộc quản lý của: Phòng đào tạo – Báo cáo trực tiếp lên trưởng phòng đào...

  • Thời gian bắt đầu: 05/04/2022
  • Thời gian kết thúc: 05/05/2022
  • Mức lương: Cạnh tranh
  • Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội