ZOLL AED Pro

Liên hệ

AED Pro là máy sốc tim ngoài tự động nhỏ gọn, có tích hợp theo dõi điện tim 3 kênh. Thiết bị có chế độ sốc tự động và bán tự động, và kèm theo các tính năng:

- Phản hồi thời gian thực về độ sâu và tần số ép tim, hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh.

- Đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi và nước với IP-55, vượt qua bài kiểm tra rơi từ 1,5m.

- Pin và điện cực tương thích với nhiều loại máy sốc chuyên nghiệp do ZOLL sản xuất.

AED Pro là máy sốc tim ngoài tự động nhỏ gọn, có tích hợp theo dõi điện tim 3 kênh. Thiết bị có chế độ sốc tự động và bán tự động, và kèm theo các tính năng:

- Phản hồi thời gian thực về độ sâu và tần số ép tim, hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh.

- Đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi và nước với IP-55, vượt qua bài kiểm tra rơi từ 1,5m.

- Pin và điện cực tương thích với nhiều loại máy sốc chuyên nghiệp do ZOLL sản xuất.